Back to Top

Οδηγίες για Έκδοση Πιστοποιητικών

{TODO}

1. Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει (σύμφωνα με το εδάφ.β της παρ. 2 του άρθρ.2 Ν. 2081/92) για τα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής, διαγραφής, Ιστορικού (για συνταξιοδότηση των φορέων- εταίρων- μελών ΔΣ. των επιχειρήσεων) και αποκλειστικότητας.

Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει :

  • Nα είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή ή τη διαγραφή των επιχειρήσεων - μελών.
  • Να έχουν εκπληρωθεί οι, προς το Επιμελητήριο, οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές και από τέλη καταχώρισης επωνυμίας της κάθε επιχείρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ σε περίπτωση έκδοσης ιστορικού πιστοποιητικού, θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ή να εκπληρωθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχε ή συμμετέχει ο αιτών φορέας.

3. Κατωτέρω αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα να υποβληθούν για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού.

3α). Για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.
  • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 1,47 πλέον χαρτοσήμου 2,4 % (για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού) στο ταμείο του Επιμελητηρίου.

3β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.
  • TELEX ή FAX ή ΕΠΙΣΤΟΛΗ του οίκου του εξωτερικού στην οποία να ανα- γράφεται ότι η αιτούσα επιχείρηση "είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή διανομέας κλπ για προϊόν ή για προϊόντα του οίκου αυτού"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : το TELEX ή το FAX ή η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του οίκου, θα πρέπει να είναι προσφάτου εκδόσεως ( όχι πλέον του διμήνου ) ή να αναφέρει χρονική διάρκεια της αποκλειστικότητας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86) του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσης επιχείρησης-μέλους, στην οποία θα δηλώνει ότι "επιχείρηση είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή διανομέας κλπ για προϊόν ή για προϊόντα του οίκου αυτού για την Ελλάδα"
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 1,47 πλέον χαρτοσήμου 2,4 % (για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού) στο ταμείο του Επιμελητηρίου.

Θέματα Εμπορίου: