ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

Αλεξάνδρεια 10/05/2021Αριθ. Πρωτ.: 260Παρατείνεται σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειαςστις 23-04-2021/αριθ.Πρακτικού 515, η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικώνδικαιολογητικών…

Περισσότερα