ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αλεξάνδρεια  01/10/2022                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.  567 Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας…

Περισσότερα