Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Συνοπτική παρουσίαση
  1. Σύντομο ιστορικό & Νομική μορφή

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας είναι από τους αρχαιότερους Εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του, που έχει ημερομηνία ίδρυσης το 1947. Η ίδρυσή του είχε ως στόχο τη συνένωση όλων των δυνάμεων, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συμβολή στην πρόοδο και από τότε έως σήμερα, αγωνίζεται, συσπειρώνει, οργανώνει, κινητοποιεί ανθρώπους με ανησυχίες και μεράκι για δημιουργία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), δηλαδή μια ελεύθερη Συνδικαλιστική οργάνωση, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1712/87, περί “επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων και λοιπών επαγγελματιών”.

Ο Σύλλογος συμμετέχει ως πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο στη Συνδικαλιστική πυραμίδα του εμπορίου, η οποία αποτελείται από τη Δευτεροβάθμια Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντροδυτικής Μακεδονίας και την Τριτοβάθμια Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Είναι αξιόπιστος διεκδικητής των προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων και συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική τους πρόοδο.

2. Αξονες Δράσης

Οι κύριοι άξονες δράσης του Συλλόγου είναι:

  • Γενικότερα Συνδικαλιστικά και ειδικότερα Κλαδικά θέματα.
  • Εθνικά και Ευρωπαϊκά οικονομικά θέματα.
  • Θέματα λειτουργίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Αλεξάνδρειας.
  • Ευρύτερα κοινωνικά θέματα.

Τα παραπάνω θέματα προωθούνται με:

α. Συμμετοχή στις κατά περίπτωση αρμόδιες επιτροπές και συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ., Υπουργείων, Επιμελητηρίων, κλπ.

β. Συμμετοχή στις διοικήσεις ανώτερων Συνδικαλιστικών οργάνων (Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Ελληνική Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας).

γ. Έγγραφα ή παραστάσεις στις αρμόδιες αναλόγως με το θέμα Αρχές και Φορείς.
δ. Δελτία Τύπου Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.

Επιπλέον ο Σύλλογος αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης, υποστήριξης και πληροφόρησης των μελών του, όπως:

α. Διεξαγωγή σεμιναρίων και ημερίδων.

β. Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και νομικής υποστήριξης.

γ. Διανομή εγκυκλίων.

δ. Λειτουργία Ιστοσελίδας με καθημερινή ενημέρωση (http://www.esalexandrias.gr/).

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την νέα Αλεξάνδρεια με συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση της πόλης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια, που σκοπό έχει την πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση της Αλεξάνδρειας, παράλληλα με την οικονομική δραστηριοποίησή της, ώστε να καταλάβει τη θέση που της αρμόζει, σύμφωνα με την ιστορία και τη γεωγραφική της τοποθεσία.

3. Υποδομές & Συνέργειες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας διαθέτει ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο που στεγάζει και το πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), το οποίο περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Ο Σύλλογος συνεργάζεται στενά τόσο με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντροδυτικής Μακεδονίας όσο και με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το ερευνητικό της σκέλος ΙΝ.ΕΜ.Υ. (Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών), διευκολύνοντας την πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρέχει η τελευταία, ιδιαίτερα στους τομείς:

  • της συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (mentoring / coaching) προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.
  • της νομικής υποστήριξης μέσω του θεσμού του «Δικηγόρου του Εμπόρου» που έχει ξεκινήσει και υλοποιεί η Συνομοσπονδία.

Δρα σε έναν Δήμο με πάνω από 2.800 καταστήματα ανεξαρτήτου μορφής έχοντας καταστήσει την αγορά της Αλεξάνδρειας αυτάρκη και επαρκή, ιδιαίτερα ποιοτική σε προϊόντα διατροφής, καθώς μεγάλος όγκος από αυτά παράγονται και καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.

Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε)

Συνοπτική παρουσίαση

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) είναι η δομή εκπαίδευσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας με έδρα την Αθήνα και πιστοποιημένες δομές (παραρτήματα) στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια, στα Τρίκαλα και στην Πάτρα, καθώς και γραφεία στη Λιβαδειά και στη Ρόδο. Επίσης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Βασικό στόχο του Κ.Α.ΕΛ.Ε αποτελεί η κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής επιχείρησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους, σε εργαζομένους, καθώς και σε ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν στον εμπορικό τομέα.
Από την ίδρυσή του το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα υλοποιεί και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως Leonardo da Vinci, Adapt, Interreg, κ.ά., γεγονός που αποφέρει εμπειρίες από τη διεθνοποιημένη εμπορική αγορά. Επίσης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα προγράμματα κατάρτισης για άτομα με ειδικές ανάγκες, για άνεργες γυναίκες και για άλλες ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν υπό καθεστώς κοινωνικού αποκλεισμού.