«Εγκύκλιος Καθαρά Δευτέρα – Διευκρινήσεις για την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κυρίες και Κύριοι, Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 27Α΄) ο νέος νόμος 5019/2023. Με το άρθρο 18 καθορίζεται…

Περισσότερα