Εγγραφή στην Πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για τη συμμετοχή στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                Όπως είναι γνωστό, οι προσκλήσεις για τις δυο βασικές δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ…

Περισσότερα

”ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε, ότι από 10-1-2023 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση της διαδικασίας αναβάθμισης λογισμικού σε Ταμειακές Μηχανές και Φορολογικούς…

Περισσότερα